Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΑΥΣΙΜΟ

Στους λέβητες στερεών καυσίμων ΒΕ.ΚΑ.Ν μπορεί να χρησιμοποηθεί ως καύσιμη ύλη ξύλο, ξυλοκάρβουνο, μπριγκέτα, όλοι οι τύποι πέλλετ και όλοι οι τύποι βιομάζας. Για την καλύτερη απόδοση του λέβητα απαιτείται καύσιμο με υγρασία χαμηλότερη του 15%.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 Οι λέβητες κατακευάζονται σύφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 303-5. Όλες οι θερμαινόμενες επιφάνειες είναι συμμορφούμενες με τις προδιαγραφές του προτύπου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Οι λέβητες στερεών καυσίμων ΒΕ.ΚΑ.Ν. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κατοικιών , κτιρίων, βιομηχανοστασίων, θερμοκηπίων, σχολείων, εστιατορίων κ.λ.π.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Όλοι οι λέβητες μας έχουν τοποθετημένες μια βαλβίδα πιέσεως ασφαλείας των 2bar και μια θερμική βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σας εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ανοικτό (προτείνεται) όσο και σε κλειστό σύστημα.

Επιπλέον στους λέβητες πολλαπλών καυσίμων υπάρχουν ενσωματω μένες ασφάλειες στον ηλεκτρονικό

πίνακα όπως και έλεγχος προς αποφυγήν υπερθέρμανσης κοχλία, αυξημένης

ηλεκτρικής τάσης στο μοτέρ τροφοδοσίας, υπερθέρμανσης του λέβητα, έλεγχος φλόγας

και ρίψης καυσίμου.

 

 pinakas

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

·         Ανθεκτική κατασκευή

·         Μεγάλη πόρτα θαλάμου καύσης

·         Μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια

·         Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός

·         Μεγάλη διάρκεια ζωής

·         Ασφαλής και απλή χρήση

·         Χαμηλή κατανάλωση

·         Εξοικονόμηση χρημάτων

 

Με το σύστημα ελέγχου καυσαερίων και τον διαμοιρασμό αέρα, κλιμακωτά στην εστίακαύσης, πετυχαίνουμε χαμηλότερη

κατανάλωση καυσίμου και μείωση υπολειμμάτων μονοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας την καύσηκαλύτερη, αποδοτικότερη και πιο οικονομική.

Επιπλέον οι λέβητες ΒΕ.Κ.ΑΝ. έχουν ανθεκτική κατασκευή, μεγάλες θυρίδες καθαρισμού καιθαλάμου καύσης, απλή,

εύκολη συντήρηση και καθαρισμό και παρέχουν μέγιστη ασφάλειαστην χρήση τους.

  • Αυτόματη έναυση
  • Αυτόματος καθαρισμός χώρου καυστήρα
  • Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής καυσίμου (από ξύλο σε πέλλετ)
  • Έλεγχος και ρύθμιση καυσαερίων στη καπνοδόχο